Given name: Jerzy Family name: Doński

  • NO
  • Male
  • Jerzy
  • Doński
  • No
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Rozstrzelany na Pawiaku.

  • Germans operations, help, death