Given name: Edward Family name: Acht

  • NO
  • Male
  • Edward
  • Acht
  • No
  • Jewish
  • Syn Aliny Acht. Po stronie aryjskiej pomagała mu Józefa Kwiatkowska. Ukrywał się z matką i siostrą Martą na wsi pod Warszawą. Gospodarz ich szantażował. W końcu utopił ich w stawie.

  • help, blackmail, death