Given name: Alina Family name: Chmielewska

  • NO
  • Female
  • Alina
  • Chmielewska
  • Yes
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie mieszkała w Warszawie ul. Wspólna 69/15

  • help, work