Given name: Jadwiga Family name: Szymańska

  • NO
  • Female
  • Jadwiga
  • Szymańska
  • Yes
  • From Warsaw
  • Warszawa ul. nieznana
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie Warszawa ul. Św. Augusta38.

  • Poles operations, help