Given name: Alina Family name: Acht

  • NO
  • Female
  • Alina
  • Acht
  • No
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Ukrywała się z dwojgiem dzieci, Martą i Edwardem, na wsi pod Warszawą. Gospodarz ich szantażował. W końcu utopił ich w stawie.

  • help, blackmail, death