Given name: Stefania Family name: Tomczak

  • NO
  • Female
  • Stefania
  • Tomczak
  • Yes
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie wyjechała do Kalifornii.

  • help