Given name: Alicja Family name: Leżyńska

  • NO
  • Female
  • Alicja
  • Leżyńska
  • Yes
  • Jewish
  • Lekarz. Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie w Australii.

  • Poles operations, help