Józefa Kwiatkowska regularnie dostarczała pacz...

  • NO
  • Józefa Kwiatkowska regularnie dostarczała paczki do getta. W swoim mieszkaniu ukrywała Żydów. Wielu Żydów mogło u niej przenocować. Nikomu nie odmówiła pomocy, przychodzili do niej obcy ludzie. Z jej pomocy korzystali między innymi: Antoni Krajewski, Herman Unger, Alicja Mazurek, Alina Chmielewska, Jadwiga Szymańska, Alicja Eiger, Maria Abrahams, Alicja Leżyńska, Roman Kocen, Stefania Tomczak, Leon Sokołowski, Zofia i Alicja Myzel, Alina Achtowa z dziećmi Martą i Edwardem, małżeństwo Gołębiowskich, Anna Rozenberg z rodziną, Antoni Luksemburg, Jerzy Goldberg, Jerzy Doński, Dawid Wilner, Jerzy Wilner, Szymon Wienberg.

  • Poles operations, housing, help
  • other help