Given name: małżeństwo Family name: Gołębiowscy

  • NO
  • Male
  • małżeństwo
  • Gołębiowscy
  • Yes
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała im Józefa Kwiatkowska. Po wojnie w Częstochowie.

  • help