Given name: Alicja Family name: Eiger

  • NO
  • Female
  • Alicja
  • Eiger
  • Yes
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Po stronie aryjskiej pomagała jej Józefa Kwiatkowska. Po wojnie w Londynie.

  • Poles operations, help