Imię: Adolf Abraham Nazwisko: Berman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Adolf Abraham
  • Berman
  • Warszawa
  • Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewica Poalej Syjon. Współpracował z polskim ruchem robotniczym. Był członkiem i działaczem „Centosu"- organizacji zajmującej się opieką nad dziećmi. W 1936r. zostały utworzona przy Centosie komórki udzielające porad psychotechnicznych. Do wybuchu wojny A.Berman kierował tymi punktami konsultacyjnymi. We wrześniu 1939r. wszedł do ścisłego, konspiracyjnego kierownictwa partii Poalej Syjon- Lewica. W getcie w-skim był we władzach tej organizacji, oraz, nieco później, od początku 1942r. był działaczem Bloku Antyfaszystowskiego. Jednocześnie, oficjalnie, pełnił funkcję dyrektora Centosu w getcie od listopada 1940r.Do sierpnia 1942r. był w w-skim getcie. Po pierwszej akcji likwidacyjnej, kiedy wszystkie punkty pomocy dzieciom zostały zniszczone a dzieci wysłane do obozów śmierci ,wraz z żoną, opuścił getto. Przeszli na stronę aryjską, w W-wie. Tam brał udział w działaniach społecznych i politycznych. Był członkiem prezydium Żydowskiego Komitetu Narodowego, w Koordynacjnej Komisji Żegoty. Po wojnie był przewodniczącym Poalej Syjon-Lewica i reprezentował ją jako dlegat w parlamencie PRL. Wyjechał, wraz z żoną, do Izraela

  • bogaci
  • str.5-7,37,53,100, 119,206,207,211