W 1943r. na aryjskiej stronie w W-wie, wkrótce...

 • NIE
 • W 1943r. na aryjskiej stronie w W-wie, wkrótce po drugiej akcji i po styczniowych walkach w getcie, doszło do spotkania, na które przyszedł Anielewicz z grupą robotników z getta, by spotkać się z A. Bermanem i stojącym na czele Bundu Leonem Feinerem, którzy byli członkami Komisji Koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego i Bundu. Reprezentowali oni komisję koordynacyjną w rozmowach z głównymi instytucjami polskiego podziemnego ruchu oporu. Spotkanie to odbyło się w warunkach konspiracyjnych w lokalu na ul. Płockiej. Celem spotkania było podanie informacji i omówienie aktualnych potrzeb getta.

 • 1943
 • 1943
 • w getcie
 • konspiracja
 • konspiracja żydowska
 • 206,207
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Kirszenbojm Menachem

   W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...

  • Rotenberg Henryk

   Dyrektor Urzędu Zaopatrzenia, przyjaciel dzieci który wspomagał finansowo CENTOS w jego działaniach na rzecz dzieci.

  • Anielewicz Mordechaj

   Stał na czele organizacji młodzieżowej Haszomer Hacair w getcie. Przewódca powstania w getcie. Brał udział już w wal...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  Powiązane miejsca:

  • Płocka

   Odbyło się tu spotkanie w 1943r., na stronie aryjskiej, między przedstawicielami komisji koordynacyjnej Żydowskiego...