W 1941r kierownictwo Centosu postanowiło przep...

 • TAK
 • W 1941r kierownictwo Centosu postanowiło przeprowadzić dużą ogólnoobywatelską akcję ,, miesiąc dziecka". Naczelne cele akcji: znalezienie różnymi sposobami największych sum pieniędzy na zakładanie nowych punktów dla dzieci; mobilizowanie wokół Centosu szerokich kręgów obywatelskich w celu wzmocnienia opieki nad większymi domami dla dzieci; by dostarczyć dzieciom troszkę radości. Było to podstawowe hasło ,,miesiąca". Centos wypuścił szereg haseł i plakatów. " Miesiąc dziecka " stał się największą i najpopularniejszą akcją ogólnoobywatelską w getcie w-skim. Utworzono Naczelny Komitet Obywatelski do przeprowadzenia " miesiąca" ale organizatorem był Centos. Największa odpowiedzialność spoczywała na Centralnej Komisji Imprez pod kierunkiem dyrektora naczelnego Centosu. Akcja ta miała również duże znaczenie finansowe. Zebrano od różnych instytucji z Działem Zaopatrzenia na czele i od tysięcy indywidualnych osób przeszło milion złotych, co w tych czasach było pokaźną sumą.

 • 1941 wrzesień
 • 1942listopad
 • w getcie
 • społeczne
 • CENTOS, dzieci, Judenrat, opieka
 • 139,140
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...