Trzecią dziedziną, którą tworzył Centos ( poza...

 • TAK
 • Trzecią dziedziną, którą tworzył Centos ( poza domami i internatami dla sierot, półinternatami i domami dziennymi dla dzieci w bardzo trudnych warunkach) w ramach opieki nad dziećmi, były kuchnie dla dzieci. Była to najbardziej masowa forma pomocy dla głodnych dzieci. Centos z pomocą Urzędu Zaopatrzenia starał się o to, by zupy dla dzieci były pożywne. Nie mogły one nasycić dziecka na cały dzień, ale wielu uratowały od głodowej śmierci. W drugiej połowie 1941r. czynnych było 30 kuchni dla dzieci. Wydawały one średnio 30 tysięcy porcji zupy dziennie.W 1942r. ilość dzieci korzystających z kuchni znacznie wzrosła. Co jakiś czas następowały kryzysy w działaniu kuchni, które były zależne od dostawy produktów przez Urząd Zaopatrzenia.

 • 1941
 • 1941
 • w getcie
 • gospodarcze, społeczne
 • CENTOS, dzieci, Judenrat, kuchnie ludowe, opieka
 • str.113
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...