Podczas jednego ze spacerów, kiedy można jeszc...

 • TAK
 • Podczas jednego ze spacerów, kiedy można jeszcze było chodzić po ulicach getta, państwo Bermanowie odkryli na jednej z granic getta, mały, ślepy zaułek- Przeskok. Znajdował się tam mały drewniany mostek, z którego można było zobaczyć Wisłę, laski i pola dookoła, a z daleka jedną z zielonych dzielnic W-wy- Żoliborz. Było trochę świeżego powietrza! Kiedy, rzadko, zdarzały się wolne chwile, Bermanowie szli na ten mostek by rzucić okiem na ,,szeroki świat". Później zaułek ten z przylegającymi uliczkami oddzielono od getta

 • pierwsze miesiące getta
 • w getcie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • ulica, życie codzienne
 • .str.77
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Berman Basia

   Żona Adolfa Bermana. Rodzina chasydzka. Ojciec był uczonym /talmudystą/. Skończyła „Wolną Wszechnicę”, wydział nauk...

  Powiązane miejsca:

  • Przebieg

   Znajdował się tam drewniany mostek, z którego można było widzieć Wisłę, otaczające pola i laski oraz zieloną dzielni...