Druga przerwa w pracy żydowskich organizacji p...

 • TAK
 • Druga przerwa w pracy żydowskich organizacji partyjnych nastąpiła podczas I -szej akcji, i trwała od końca lipca do początków września 1942r.,kiedy to wśród przeszło trzystu tysięcy Żydów zesłanych lub zabitych przez hitlerowców, znalazło się tysiące działaczy społecznych i politycznych z różnych ugrupowań. W październiku wznowiona została, przez pozostałych przy życiu ludzi, działalność tych organizacji.

 • lipiec 1942
 • październik 1942
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • działacze
 • .str.70
 • Powiązani ludzie:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...