Imię: Adela Nazwisko: Bugajer

Siostra Hanny Sigalinowej. Sylwia Rzeczycka ściągnęła ją z mężem i dwoma córkami z częstochowskiego getta.Wyrobiła i...

Imię: Anna Nazwisko: Bugajer

Ściągnięta wraz z rodziną z getta częstochowskiego przez Sylwię Rzeczycką, która wyrobiła im papiery i znalazła mies...

Imię: Ludwika Nazwisko: Blum

Bliska przyjaciółka Sylwii Rzeczyckiej. Sylwia Rzeczycka wydobyła z magistratu blaszki ewidencyjne jej i jej syna Ka...

  • Wariant nazwiska: Blumowa

Imię: Dora Nazwisko: Brokman

Ukrywała się u Haliny Krzyżanowskiej. Pieniądze (od p. Bermanowej) dla niej i innych lokatorów przynosiła Sylwia Rze...