Imię: Kazia Nazwisko: Bergman

Znajoma, współpracownica Anny Duracz z PPRu i GL. Ukrywała się w mieszkaniu przy ul. Wilczej 27, gdzie Anna Duracz t...

  • Wariant nazwiska: Kazimiera Pawłowska

Imię: Wanda Nazwisko: Blay

Została wyprowadzona z getta przez męża Jerzego i umieszczona w pensjonacie w Śródborowie prowadzonym przez Romanę D...

Imię: Halina Nazwisko: Brąz

Młoda przystojna blondynka, zgrabna i elegancka, z trochę przydługim nosem. Córka zamożnego kupca, miała bardzo dobr...

Imię: Ignacy Nazwisko: Barski

Gdy spotkał przypadkowo Stefana Sendłaka na Powiślu, udzielił pierwszej pomocy finansowej dla Komitetu Zamojskiemu n...

  • Wariant nazwiska: ps. "Józef"

Imię: Franciszek Nazwisko: Bartoszek

Członek Specgrupy sztabu głównego GL. Znajomy Duraczów. Był z Jerzym Duraczem na akcji ataku na stanowisko CKMu przy...

  • Wariant nazwiska: pseud. "Jacek"