Imię: Icek Nazwisko: Beker

Znajomy Stanisława Sierpińskiego z konspiracji. Pracował u Kempistego na ul. Świętokrzyskiej.

  • Wariant nazwiska: Jan Wolański

Imię: Marian Nazwisko: Bojko

Znajomy Stanisława Sierpińskiego. Zaangażowany w pracę sanitariatu GL. Przystąpił do zespołu lekarskiego sanitariatu...

Imię: Ludwik Nazwisko: Berger

Członek organizacji podziemnej. Nie chciał umieścić Artymowicza w szopie na narzędzia na terenie ogródków działkowyc...

Imię: Wiera Nazwisko: Baksztańska

Znajoma, później narzeczona Stanisława Sierpińskiego. Ukrywała się wraz z matką w mieszkaniu na Łowickiej, później n...

  • Wariant nazwiska: Zofia Wojotyńska

Imię: Stefan Nazwisko: Berezowski

Urodził się w zamożnej rodzinie lekarza laryngologa Jakuba Berlsteina i Anieli z domu Bader. Miał starszego o 6 lat...

  • Z domu: Berlstein
  • Wariant nazwiska: Stefan Berezowski