Imię: Kazia Nazwisko: Bergman

Znajoma, współpracownica Anny Duracz z PPRu i GL. Ukrywała się w mieszkaniu przy ul. Wilczej 27, gdzie Anna Duracz t...

  • Wariant nazwiska: Kazimiera Pawłowska