Imię: Wiktoria Nazwisko: Banaszek

Nazywała się Hila z domu Dubin. W czasie wojny używała nazwiska Wiktoria (Wisia) Banaszek. Pochodziła ze Lwowa, jej...

  • Z domu: Dubin
  • Wariant nazwiska: Wisia, Hila Banaszek; Rachela Bikiels