Imię: Jadwiga (Fryderyka) Nazwisko: Bałaban

 • NIE
 • Kobieta
 • Jadwiga (Fryderyka)
 • Bałaban
 • Grab
 • Jadwiga Kowalczyk
 • nieznana
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Lwów
 • Przemyśl, Warszawa: ul. Matejki, Okęcie
 • Żyd
 • dobry
 • na powierzchni
 • donos/denuncjacja, inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem, w mieszkaniu
 • Córka Adolfa Graba i Tiny z domu Ufel. Do wybuchu wojny mieszka we Lwowie, jej mąż jest oficerem WP, w czasie okupacji pracuje w Judenracie; Jadwiga jest urzędniczką bankową. Pod koniec 1941 Bałaban wyjeżdża do Przemyśla, gdzie zakłada firmę jako Aryjczyk, Jadwiga nie chce zostawiać we Lwowie matki. W sierpniu 1942 jej matka zostaje wywieziona do Bełżca. Jadwiga dociera do Przemyśla, wyrabia aryjskie dokumenty. W kwietniu 1943 męża Jadwigi wzywa Gestapo, ma donieść metrykę i poświadczyć swoje aryjskie pochodzenie. Tego samego dnia Bałabanowie wyjeżdżają do Warszawy. Ukrywają się krótko u pani Emilii Lesiewskiej. Po najściu granatowej policji przenoszą się do przyjaciółki Lesiewskiej, Janiny de Valenciennes, mieszkającej na Okęciu. W czasie Powstania Warszawskiego Jadwiga zostaje odcięta w Warszawie, wraca na Okęcie w październiku. Jej mąż umiera we wrześniu 1945. W 1957 Jadwiga wyjeżdża z Polski.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • administracyjne, donos, działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, gestapo/żandarmeria, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, koszty, policja polska, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, praca, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 5 – 6