Imię: Kazimierz Nazwisko: Blum

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Kazimierz
 • Blum
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • zły
 • Inżynier. Przyjaciel Sylwii Rzeczyckiej. Sylwia Rzeczycka wydobyła z magistratu blaszki ewidencyjne jego i jego matki, p. Ludwiki Blumowej, dzięki czemu mogli oni pozostać w swych własnych mieszkaniach. Mimo to Kazimierz Blum został aresztowany. Sylwia Rzeczycka pojechała z Ludwiką Blumową na żandarmerię ratować jej syna. Wyrzucono je, więc Sylwia wzięła p. Blumową do siebie na noc. Potem, mimo jej sprzeciwu, Blumowa wróciła do siebie, skąd zabrało ją gestapo.

 • działania Polaków, pomoc
 • gestapo/żandarmeria, inna pomoc
 • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 312-315