Warunki panujące w domach dla uchodźców, w 70-...

  • TAK
  • Warunki panujące w domach dla uchodźców, w 70-80 domach mieszka 25000- 30000 osób.

  • luty 1942
  • marzec 1942
  • w getcie
  • społeczne
  • mieszkaniowe, uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20-27] -