Imię: Nieznane Nazwisko: Auswaks

  • TAK
  • Auswaks
  • Cała rodzina o tym nazwisku (6 osób)zmarła na Wołyńskiej 25.

  • uchodźcy
  • przed luty 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]