Imię: Nieznane Nazwisko: Wurman

  • TAK
  • Wurman
  • Cała rodzina o tym nazwisku (7 osób) zmarła na Nalewkach 45.

  • uchodźcy
  • przed luty 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]