Imię: Nieznane Nazwisko: Durman

  • TAK
  • Kobieta
  • Durman
  • Cała rodzina o tym nazwisku (6 osób) wymarła w domu dla uchodźców Wołyńska 11.

  • uchodźcy
  • luty 42?

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]