Imię: Nieznane Nazwisko: Unterman

  • TAK
  • Unterman
  • Cała rodzina o tym nazwisku (7 osób) zmarła na Wołyńskiej 11.

  • uchodźcy
  • do lutego 42r.

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 20]