Imię: Władysław Nazwisko: Świętochowski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Władysław
 • Świętochowski
 • 1918-00-00
 • Tak
 • Warszawa ul. Żelazna 64
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • Pracował w elektrowni warszawskiej, w straży przeciwpożarowej. Od stycznia 43 mieszkał przy Żelaznej 64. Od kwietnia 1943 r. w swoim mieszkaniu, razem z żoną Władysławą, przechowywali dwie dziewczyny żydowskie, Malwinę i Bronisławę Grosbard. O ich przyjęcie poprosił go teść, Józef Pera. Po powstaniu w getcie, do powstania warszawskiego mieszkali u nich - Chajka (Halina) Bełchatowska, jej mąż Boruch Szpigiel, Jakub Putermilch, Masza Glajtman (Glejtment). W 23 kwietnia 1943 r. został oddelegowany do ochrony linii wysokiego napięcia, która przebiegała w getcie - to umożliwiało mu pomaganie bojowcom, z którymi nawiązał wtedy kontakt. Po upadku getta utrzymywał kontakt z niektórymi działaczami żydowskiego ruchu oporu: Fiszgrundem, Icchakiem Cukiermanem, Cywią Lubetkin, a także żydowskim oddziałem partyzanckim im. Anielewicza w Lasach Wyszkowskich. Łącznik ŻOB po likwidacji getta. Po wojnie żył z sześciorgiem dzieci w ciężkich warunkach materialnych.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Polaków, pomoc, praca
 • inna pomoc, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, praca
 • 1 strona odpisu