Imię: Jakub Nazwisko: Putermilch

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Jakub
 • Putermilch
 • Brak informacji
 • getto warszawskie ul. nieznana; Żelazna 64
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Po upadku powstania w getcie, do powstania warszawskiego, ukrywał się wraz z pięcioma innymi osobami w mieszkaniu Władysława Świętochowskiego na Żelaznej. (w innym źródle - w okresie od stycznia 1944 do sierpnia 1944). 

 • powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • 1 strona odpisu