Imię: Bronisława Nazwisko: Grosbard

 • NIE
 • Kobieta
 • Bronisława
 • Grosbard
 • Tak
 • Warszawa ul. Żelazna 64
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Razem z siostrą Malwiną Grosbard, ukrywa się od kwietnia 1943 roku w mieszkaniu Władysława i Władysławy Świętochowskich przy ulicy Żelaznej 64. Przez pewien czas, prawdopodobnie ze względu na podejrzenia sąsiadów lub szantaż, Świętochowski umieszcza ją w innym mieszkaniu. Później wraca na Żelazną, gdzie Świętochowski wybudował schron-kryjówkę dla ukrywających się. Znajoma teścia Świętochowskiego Józefa Pery. Po upadku powstania w getcie do sióstr dołączyły jeszcze 4 ukrywające się osoby.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
 • 1 strona odpisu