Imię: Władysława Nazwisko: Świętochowska

 • NIE
 • Kobieta
 • Władysława
 • Świętochowska
 • Pera
 • Brak informacji
 • Warszawa ul. Żelazna 64
 • Polak
 • Żona Władysława Świętochowskiego, pracownika elektrowni. W kwietniu 1943 r. w mieszkaniu Władysławy i Władysława Świętochowskich na Żelaznej 64 zamieszkały dwie siostry, Malwina i Bronisława Grosbard. Znalazły się tam na prośbę Józefa Pera, ojca Władysławy. Po upadku powstania w getcie, dołączyli: Halina Bełchatowska, Boruch Szpigel, Masza Glejtman i Jakub Putermilch.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
 • 1 strona odpisu