Imię: Masza Nazwisko: Glajtman lub Glejtman

 • NIE
 • Kobieta
 • Masza
 • Glajtman lub Glejtman
 • Brak informacji
 • getto warszawskie ul. nieznana; Żelazna 64
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Po upadku powstania w getcie, do powstania warszawskiego, ukrywała się wraz z pięcioma innymi osóbami w mieszkaniu Władysława Świętochowskiego na Żelaznej. (w innym źródle - w okresie od stycznia 1944 do sierpnia 1944).

 • powstanie warszawskie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • 1 strona odpisu