Imię: NN Nazwisko: Beller

Mąż pani Beller, członkini AK. Sam też był członkiem AK. Mieszkanie, w którym mieszkała Berta Mandel służyło mu i je...

Imię: NN Nazwisko: Brunner

Leśniczy klasów w okolicy Grabowa pod Warszawą, który pomagał Żydom i partyzantom. Ukrywał ich w bunkrze zbudowanym...

Imię: Wincenty Nazwisko: Bryja

Kierownik konspiracyjnego Związku Pracy Ludowej "Orka", który pomógł Tadeuszowi Rekowi zorganizować nową k...

  • Wariant nazwiska: ps. "Górski"