Imię: Wacław Nazwisko: Bratos

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Wacław
 • Bratos
 • NN
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Powiśle, Wola
 • ul. Wolska
 • ul. Zagórna
 • Polak
 • na powierzchni
 • nierchomości, pieniądze
 • inne zagrożenie, w mieszkaniu
 • „Łącznik” Michała Kurz-Kowalskiego. Przechowuje u siebie jego pieniądze. Wielokrotnie pomaga Michałowi i Teofili Klinger, organizując im schronienie po ich wyjściu z getta na aryjską stronę w marcu 1943. Pomaga im także po zakończeniu wojny, jedzie z Teofilą do Łodzi, udaje im się odzyskać jej mieszkanie. Michał Kurz-Kowalski daje Wacławowi po wojnie mieszkanie w kamienicy na Zagórnej, gdzie także sam mieszka z Teofilą, jej córką i zięciem.

 • po wojnie, powstanie w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 12 – 13