Imię: nn Nazwisko: Bedykier

Jeden ze znajomych z rodzinnego miasta Józefa Kolasińskiego, któremu Kolasiński pmagał przemycając żywność do getta.

Imię: nn Nazwisko: Beldykier

Znajomy Józefa Kolasińskiego z Rypina, którego Kolasiński spotkał w gettcie podczas wielkiej akcji i oferował mu pom...

Imię: Zofia Nazwisko: Breskin

Córka przedsiębiorcy budowlanego, do czasu zamknięcia getta mieszkała z rodzicami. Mąż razem z bratem zgłosili się d...

  • Wariant nazwiska: Władysława Jarecka, Janina Płóciennik

Imię: NN Nazwisko: Bukimer

Więzień Pawiaka. zatrudniony u dozorców więzienia, dzięki temu mógł przez dziurę w murze wychodzić na zewnątrz, kont...

Imię: nn Nazwisko: Bukimer

Żona więźnia z Pawiaka, który pomagał innym więźniom przekazując wiadomości i paczki. Pomogła przekazać paczkę dla m...