Imię: Marek Ferdynand Nazwisko: Arczyński

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Marek Ferdynand
 • Arczyński
 • Janek, Marek, Łukowski
 • 1900-08-12
 • Kraków
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Mokotów, Śródmieście
 • Czeczota 22; Piusa XI 4
 • Polak
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc przedstawia sprawozdania Komisji Rewizyjnej, dotyczące sposobu rozprowadzania środków finansowych wśród potrzebujących.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, koszty, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Urodził się jako Ferdynand Arczyński, jednak po wojnie używał swego okupacyjnego pseudonimu "Marek". Działacz społeczny i polityczny, dziennikarz, poseł na Sejm (1945–1952). W dwudziestoleciu międzywojennym pracuje w kolejnictwie, w czasie okupacji jest jednym z inicjatorów utworzenia Rady Pomocy Żydom; kieruje Referatem Finansowym Żegoty. Dostaje tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Umiera w 1979 w Warszawie.

 • Relacja Ferdynarda Arczyńskiego „Referat legalizacyjny Rady Pomocy Żydom” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 92-93, s. 95