Marek Arczyński dostaje półoficjalną obietnicę...

 • NIE
 • Marek Arczyński dostaje półoficjalną obietnicę wsparcia finansowego ze strony Delegatury Rządu dla pomocy Żydom. Organizuje posiedzenie w lokalu Stronnictwa Demokratycznego. W posiedzeniu biorą udział Witold Bieńkowski FOP, Julian Grobelny (PPS), Leon Feiner (Bund) i sam Arczyński. Nie zapraszają przedstawicieli PPR, zważywszy na wrogi stosunek Delegatury Rządu do tej formacji. Działacze PPR zdają sobie z tego sprawę, mając świadomość, że ich przystąpienie równałoby się z wstrzymaniem finansowania ze strony rządu. Na następnym posiedzeniu obecny jest także Adolf Berman. Działacze ustalają formy pomocy dla ludności żydowskiej i przedstawiają akcje ratownicze w środowisku każdej z reprezentowanych formacji. Bieńkowski w imieniu FOP sugeruje, żeby porzucić zamiar stworzenia rady, która pozbawiona będzie środków materialnych i może stać się zagrożeniem dla innej działalności antyniemieckiej. Arczyński wnioskuje o odrzucenie tego wniosku.

 • 1942-00-00
 • Początek września
 • wysiedlenie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Str. 7 – 10
 • Powiązani ludzie:

  • Arczyński Marek Ferdynand

   Współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Grobelny Julian

   Bierze udział w naradzie poświęconej wpadce komórki legalizacyjnej „Żegoty” i potrzebie utworzenia nowej (początek 1...

  Powiązane miejsca:

  • Czeczota 22

   Po wysondowaniu stanowiska Delegatury Rządu odnośnie finansowania pomocy Żydom, Marek Arczyński zwołuje posiedzenie...