Czeczota Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Czeczota
 • 22
 • Mieszkanie Aleksandra Mysiaka-Niezabitowskiego
 • na powierzchni
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od innej organizacji, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Po wysondowaniu stanowiska Delegatury Rządu odnośnie finansowania pomocy Żydom, Marek Arczyński zwołuje posiedzenie w lokalu SD.

 • Str. 7 – 10