Na trzecim posiedzeniu Rady Pomocy Żydom Witol...

 • NIE
 • Na trzecim posiedzeniu Rady Pomocy Żydom Witold Bieńkowski występuje już nie jako przedstawiciel FOP, ale Delegatury. Na zebranie zostają zaproszeni przedstawiciele Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Pracy i Syndykalistów; dwa ostatnie ugrupowania nie przyłączają się do RPŻ, mimo ponawianych później zaproszeń. Do pracy w radzie nie zaproszono grup sanacyjnych i endeckich. Przewodniczącym RPŻ zostaje Julian Grobelny, wiceprzewodniczącymi – Leon Feiner i Tadeusz Rek (SL), sekretarzem – Adolf Berman, a skarbnikiem – Marek Arczyński. Wśród członków zarządu znajdują się m.in. Emilia Hiżowa i Stefan Sendłak. Za pracę wykonawczą odpowiedzialni są m.in. Ewa Wąsowicz, Zofia Rudnicka, Tadeusz Sarnecki, Celina Tyszko. Z Radą współpracują także Jan Żabiński i jego żona, ponadto Janina Derecka i inni. Powołuje się referaty: legalizacyjny, finansowy, mieszkaniowy, antyszantażowy, propagandowy, dziecięcy, dla spraw prowincji, odzieżowy. Celem rady jest niesienie pomocy Żydom, jako ofiarom terroru niemieckiego.

 • 1942-00-00
 • jesień
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Str. 10 – 16
 • Powiązani ludzie:

  • Arczyński Marek Ferdynand

   Współorganizator i współpracownik Rady Pomocy Żydom. Kieruje referatem finansowym RPŻ, jest skarbnikiem. Co miesiąc...

  • Feiner Leon

   Przewódca BUNDu. Był członkiem komisji koordynacyjnej Żydowskiego Komitetu Narodowego Współpracował z ŻegotąBrał udz...

  • Bieńkowski Witold

   Działacz "Żegoty". Brał udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kw...

  • Grobelny Julian

   Bierze udział w naradzie poświęconej wpadce komórki legalizacyjnej „Żegoty” i potrzebie utworzenia nowej (początek 1...

  • Berman Adolf

   dr,dyr. Centosu, a w prezydium akademii MDzabiera głos na kademii na zako,czenie MDprzemawia nad grobem Zabłudowskie...

  • Rek Tadeusz

   Sędzia Sądu Najwyższego, przed wojną działacz "Wici", w czasie okupacji działacz tajnego Ruchu Ludowego (&...

  • Hiżowa Emilia

   Brała udział w naradzie poświęconej wpadce komórki legalizacyjnej „Żegoty” i potrzebie utworzenia nowej (początek 43...

  • Sendłak Stefan

   Pochodził z Zamościa, od 1942 zam. w Warszawie, współtwórca i przewodniczący Komitetu Niesienia Pomocy Żydom Zamojsk...

  Powiązane miejsca:

  • Słupecka 2

   Na trzecim posiedzeniu Rady Pomocy Żydom konstytuują się władze rady.