Słupecka Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Ochota
 • Słupecka
 • 2
 • Mieszkanie Ireny Kamińskiej
 • na powierzchni
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, znajomi
 • Na trzecim posiedzeniu Rady Pomocy Żydom konstytuują się władze rady.

 • Str. 10 – 16