Relacja 301- 6132, Archiwum ŻIH; autor: Nissan Stanisław (Kwiatkowski); tytuł: Zeznania ocalałych Żydów.

 • Stanisław
 • Nissan (Kwiatkowski)
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Powrót z Lwowa do getta warszawskiego. Praca w szopie Szultza. Częściowa likwidacja getta w 1942 roku. Ucieczka z getta i ukrywanie się po aryjskiej stronie.
  Spisano w lipcu 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, + 2 s. odpis
  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl