Imię: Stanisław Nazwisko: Rapacki

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Rapacki
 • 1944-10
 • podczas powstania warszawskiego (prawdopodobnie)
 • kolega Stanisława Nismana, który wynajął mu mieszkanie na Walicowie, urządzając jednocześnie tam kryjówkę, a następnie wynajmując wraz z Zofią Czarnecką domek w Barnczowie (?), gdzie Nisman przetrwał do końca wojny; zginął prawdopodobnie podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku.

 • wokół autora, kryjówka
 • Powrót z Lwowa do getta warszawskiego. Praca w szopie Szultza. Częściowa likwidacja getta w 1942 roku. Ucieczka z getta i ukrywanie się po aryjskiej stronie.
  Spisano w lipcu 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, + 2 s. odpis
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 1