Imię: Stanisław Nazwisko: Nisman (Kwaśniewski)

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stanisław
  • Nisman (Kwaśniewski)
  • 1910-00-00
  • Warszawa
  • urodzony w Warszawie w 1910 roku;zamieszkały przed wojną w Warszawie przy ul. Bielańskiej 16, po wojnie przy ul. Świerczewskiego 129/131; po ukończeniu gimnazjum, do wybuchu II wojny światowej pracował u swego ojca, który miał pracownię i sprzedaż futer w Warszawie przy ul. Bielańskiej 16; po wybuchu wojny udał się do Lwowa, gdzie pracował do wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, potem wrócił do Warszawy i zamieszkał z rodzicami w getcie u zamężnej siostry; pracował z rodziną w szopie Szultza, który produkował obuwie i czapki futrzane dla Wermachtu; podczas częściowej likwidacji getta w 1942 roku zginęli jego rodzice i siostra, a on uciekł z getta i zamieszkał u Stanisława Rapackiego na Walicowie; w 1943 roku zmieniał kilkakrotnie mieszkania, kryjąc się często w piwnicach, na strychach, bądź w ruinach wypalonych domów, aż ukrył się w Barnczowie (?) w domku wynajętym przez Zofię Czarnecką (służącą jego rodziców sprzed wojny) i Stanisława Rapackiego, gdzie doczekał końca wojny.

  • kryjówka