Imię: Zofia Nazwisko: Czarnecka

 • TAK
 • Kobieta
 • Zofia
 • Czarnecka
 • służąca rodziców Nismana; zaopiekowała się Stanisławem Nismanem po jego ucieczce z getta w 1943 roku; wraz ze Stanisławem Rapackim wynajęła domek w Barnczowie (?), gdzie Nisman doczekał końca wojny.

 • działacze, wokół autora
 • Powrót z Lwowa do getta warszawskiego. Praca w szopie Szultza. Częściowa likwidacja getta w 1942 roku. Ucieczka z getta i ukrywanie się po aryjskiej stronie.
  Spisano w lipcu 1965 roku.
  Oryginał, rkp. 2 s., 210 x 295 mm., jęz. polski, + 2 s. odpis
  b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 1-2