Po stronie aryjskiej schwytano 8 osób przed 6...

 • TAK
 • Po stronie aryjskiej schwytano 8 osób przed 6 listopada 41r. (dopiero po 6 listop. 41r. rozplakatowano obwieszczenia mówiące o zakazie opuszczania dzielnicy żyd. pod karą śmierci). Ludzie ci nie znali treści rozporządzenia, ale zostali skazani na karę śmierci. Rozprawa odbyła się 12 listopada w sądzie doraźnym. O godz. 10 rozprawa rozpoczęła się, a o 11.45 ludzie ci byli z powrotem na Gęsiej w areszcie. 16 listop. kazano postawić na dziedzińcu aresztu ściankę (ażeby nie było rykoszetu kul), przygotować słupki., chustki do zawiązania oczu skazanych i 8 trumien. 17 listop. o 8.35 odbyły się egzekucja. Niemcy chcieli, by wyrok wykonali policj. żyd., Szeryński odmówił, wobec tego egzekucji dokonał pluton polski-32 osoby. O 7.10 na dziedzińcu Gęsiej był prokurator Naumann, Reszczyński, Przymusiński. Policja polska miała i ślepe naboje, i kule, żaden z policjantów nie wiedział co ma w lufie. Płk. Reszczyński powiedział do pol. policjantów: "Chłopcy, głowa do góry, trzymajcie się". Pluton ustawił się 6m od słupków, pol. żyd. przywiązała skazańców. Skazańcy wyrywali się, rozpaczali. Pajkus krzyczał: "Tak robią ludzie, to robią ludzie!" Po komendzie - 2 salwy i 4 pojedyncze strzały. Po egzekucji podjechał uśmiechnięty Auerswald, na uwagę Naumana, że się spóźnił wyraził żal. Rozstrzelanych złożono do trumien i odstawiono do wspólnej mogiły.

 • 1941-11-08
 • 1941-11-17
 • w getcie
 • administracyjne
 • Niemcy, policja polska, policja żydowska, strona aryjska, śmierć, więzienie, Żydzi
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 67] -
 • Powiązani ludzie:

  • Naumann Nieznane

   Prokurator Sondergerichtu. Obecny przy egzekucji w więzieniu na Gęsiej 17-11-41 i 15-12-41.

  • Reszczyński Nieznane

   Podpułkownik PP, obecny przy egzekucji w więzieniu na Gęsiej 15-12-41 i 17-11-41r.

  • Przymusiński Nieznane

   major, komendant PP, z Bydgoszczy.Volksdeutsch. Uczestniczył prawdopodobnie (lub był związany) w posiedzeniach Sonde...