Imię: Nieznane Nazwisko: Reszczyński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Reszczyński
  • Podpułkownik PP, obecny przy egzekucji w więzieniu na Gęsiej 15-12-41 i 17-11-41r.

  • policja polska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 32,, AAN-28,, s.67]