Imię: Nieznane Nazwisko: Przymusiński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Przymusiński
  • major, komendant PP, z Bydgoszczy.Volksdeutsch. Uczestniczył prawdopodobnie (lub był związany) w posiedzeniach Sondergerichtu (sądzenie Żydów złapanych po str. aryjskiej). Był obecny przy egzekucji w więzieniu na Gęsiej 15-12-41 i 17-11-41r.

  • policja polska
  • listop. 41, sierpień 42

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23,, 32,, 38,, AAN-28,, s.59,, 67]