Imię: Nieznane Nazwisko: Naumann

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Naumann
  • Prokurator Sondergerichtu. Obecny przy egzekucji w więzieniu na Gęsiej 17-11-41 i 15-12-41.

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 29,32,, AAN-28,, s., 67]