Imię: Żydowski powstaniec Nazwisko: Nieznane

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Żydowski powstaniec
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • szpital powstańczy
 • Żyd
 • na powierzchni
 • inne zagrożenie
 • Jeden z żołnierzy AK, walczący w powstaniu, leży ranny w szpitalu, gdzie Jadwiga Bałaban pracuje jako sanitariuszka. Uważa, że wobec pacjentów stosuje się antysemickie zasady: „Już po miesiącu trwania powstania zaczęto myszkować, kto jest Żydem. Kierownik punktu sanitarnego (…) urywał wszelkie rozmowy, gdy ja wchodziłam. Ciężko rannych Żydów, żołnierzy AK wypisywano ze szpitala, mimo to że nie mogli chodzić”. Jednemu z takich żołnierzy Jadwiga daje cywilne ubrania swojego męża. Żydowski powstaniec w cywilnym ubraniu może ukryć swój udział w powstaniu, w razie gdyby wpadł w ręce Niemców. Wychodzi ze szpitala o kulach.

 • powstanie warszawskie
 • pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • antysemityzm, atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa
 • Str. 5 – 6